Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over ons

Mission Statement

Onze visie

Wij willen een centrum van expertise zijn, waar de fundamenten voor een succesvolle toekomst als vrijwilliger of chauffeur worden gelegd en waar jobtevredenheid en betrokkenheid wordt gecreëerd.

Onze missie

Wij zetten al onze menselijke en materiële mogelijkheden in om de leerlingen de nodige competenties bij te brengen om soldaat of militair chauffeur te worden. Dit doen we door:

 1. Een kwaliteitsvolle en praktijkgerichte basisopleiding te verstrekken.

 2. Onze medewerkers geregeld bij te scholen.

 3. Nauw samen te werken met alle betrokken partijen.

 4. Een efficiënte logistieke ondersteuning aan te bieden en de beschikbare middelen optimaal in te zetten.

 5. Een goed administratief beheer van het personeel en het materieel.

 6. Elke nieuwe leerling of medewerker te begeleiden, te motiveren en op te volgen.

 7. Te kiezen voor een open communicatie en permanent overleg.

 8. Alle geldende wetgevingen en richtlijnen te respecteren (bv. op vlak van milieu, veiligheid en preventie…).

 9. Het milieucharter van Defensie te erkennen.

 10. In een eenheidscultuur waarin alle medewerkers centraal staan.

Onze waarden

Wij hebben 7 basiswaarden, waarbinnen wij steeds een voorbeeld willen zijn voor anderen. Deze waarden zijn:

 1. Een groot gevoel van plichtsbesef.

 2. Respect voor iedereen: we dulden geen discriminatie, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel contact.

 3. Integriteit, eerlijkheid en waardigheid.

 4. 100% inzet: het belang van de opdracht gaat steeds boven het eigen belang.

 5. Een groot eergevoel: we dragen ons uniform steeds met fierheid.

 6. Moed (om aanvaardbare risico’s te nemen, zowel op fysiek als op moreel vlak).

 7. Loyaliteit naar de organisatie, de chefs en de collega’s.

Mijn verwachtingen voor deze militaire opleiding zijn vooral de uitdaging, de kameraadschap, de zelfdiscipline en het
leren om grenzen te verleggen.”

CBOS Noord

Deze 4 zaken dragen wij hoog in het vaandel in het CBOS Noord:

Opleiding

Scholing

Betrokkenheid

Communicatie

Maar wat voor ons essentieel is: hierbij staan jullie, de leerlingen centraal. We zorgen dan ook voor een optimale begeleiding tijdens de vorming. We willen immers dat iedereen zich thuis voelt in onze school én tegelijk een opleiding van topkwaliteit krijgt. In onze eenheid is ieder lid even belangrijk!

Kandidaat-vrijwilliger

Waarom ben je als vrijwilliger onmisbaar?  Vrijwilligers zijn de uitvoerders. Je zet de plannen om in realiteit en voeren welomlijnde opdrachten nauwgezet uit. Zonder jou heeft geen enkele operatie kans op slagen.

Na de basisopleiding die in het CBOS Noord gegeven wordt, leer je je vak verder in je eenheid of in een gespecialiseerde school. Een standaard week bestaat uit opdrachten, lessen en onderhoud van het materiaal. Daarnaast werken we natuurlijk verder aan vakkennis en fysieke conditie door regelmatig lichaam en geest te trainen.

De vrijwilligerseenheden nemen deel aan operaties in binnen- en buitenland. Of je nu infanterist, parachutist, dekmatroos, radiobediener of brancardier wordt, jij bent van groot belang voor de opdracht.

Heb jij zin om een krak in je vak te worden als soldaat of matroos?

Basisopleiding

Van burgers militairen maken, dat is ons doel. Bovendien vinden we het belangrijk dat je de opleiding en je latere job met passie en gedrevenheid doet, dat je je met plezier inzet (én nadien ontspant).

In het CBOS Noord bestaat de basisopleiding uit 2 delen:

 1. Militaire Initiatie Fase (MIF)

  Duur: 10 weken

  Doel:

  • De individuele bewapening tactisch en doeltreffend leren gebruiken.
  • De fysieke conditie en het uithoudingsvermogen verbeteren.
  • Een verantwoordelijk burger leren zijn, zowel in het burger- als in het militaire leven:
  • Je rechten op een bedachtzame manier verdedigen.
  • Je plichten respecteren, rekening houdend met moraal, professionaliteit en karakter.
 2. Module Force Protection (FP)

  Deze module is bedoeld voor kandidaat-vrijwilligers van de Medische component, Luchtcomponent en Logistieke, Genie- en CIS-eenheden van de Landcomponent.

  Duur: 2 weken

  Doel:

  • Alle aangeleerde technieken optimaal beheersen.
  • Als individuele strijder instaan voor de eigen veiligheid en die van de teamleden.
  • Als patrouillelid informatie verzamelen en de directe veiligheid van de patrouille verzekeren.
  • In het kader van een humanitaire opdracht, taken als teamlid op een checkpoint (controlepost) uitvoeren.

Kandidaat-chauffeur

Wil je militaire chauffeur worden? Wij leiden je op tot een bekwame en professionele bestuurder. Dat is noodzakelijk, want er rust een belangrijke taak op jouw schouders. Je team rekent op jou om veilig, assertief en schadepreventief te rijden. Ongevallen vermijden is de hoofdzaak, terwijl je er toch alles aan doet om de opdracht van je team te doen slagen.

Onze opleiding focust op:

 • Kennis van en rijvaardigheden voor de verschillende voertuigen (lichte voertuigen cat B, vrachtwagen, autobus, aanhangwagens, gepantserde voertuigen).
 • Veiligheid.
 • Een defensieve, assertieve rijstijl.
 • Schade en ongevallen vermijden.

Volgende rijopleidingen met een burgerevenwaardig rijbewijs worden verstrekt:

 • Lichte voertuigen (Cat B)

  In onze basiscursus leer je de juiste rijtechnieken. Voertuigbeheersing staat hierbij centraal.

 • Zware vrachtwagen (Cat C)

  Een rijbewijs zware voertuigen heb je nodig om een vrachtwagen van meer dan 3500 kilogram te besturen. Je moet over dit rijbewijs Cat C beschikken om de rijopleiding voor gepantserde wielvoertuigen te kunnen starten.

 • Vrachtwagen met aanhangwagen of oplegger besturen (Cat E)
 • Autobus (Cat D)

  Voor voertuigen met meer dan 17 zitplaatsen is een autobusrijbewijs vereist.

Lees verder

Wat leer je?