Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat leer je?

Bij het binnenkomen liep het contact met de andere kandidaten een beetje voorzichtig, maar stilaan beginnen we aan de intensere kennismaking. Dit gebeurt onder meer door de vele opdrachten die we samen moeten uitvoeren: de ochtendkarweien, de kamer kuisen, samen op tijd komen.”

Tijdens de opleiding voor vrijwilliger in het internaat CBOS Noord krijg je zowel theorie- als praktijklessen.

Prioriteiten bij je vorming:

 • Tactiek.
 • Bewapening en schieten.
 • Fysieke conditie.
 • Eerste hulp bij ongevallen.
 • Bescherming tegen zogenaamde CBRN-gevaren: Chemisch, Biologisch, Rota (Releases Other Than Attack) en Nucleair.

Verder leren we je ook administratie, dril, reglementen, enz.

Tactiek

Wil je je taken als militair tot een goed einde kunnen brengen? Dan moet je bepaalde tactieken onder de knie hebben. Je team rekent op jou!

Enkele essentiële tactieken die je bij ons leert:

 • Overleven op het terrein, zowel overdag als ’s nachts: individuele uitrusting, hygiëne, camouflage, …
 • Een waarnemings- en schootsstelling inrichten en bezetten.
 • Als schildwacht werken in een wachtpost.
 • Vooruitgaan/vorderen in het terrein met behulp van de juiste technieken.
 • Als teamlid deel uitmaken van een sectie.

Bewapening

Je wapens en munitie correct en veilig gebruiken, ook dat leer je tijdens je basisopleiding.

 • Je eigen wapen kennen, kunnen gebruiken en onderhouden.
 • Je munitie kennen en correct kunnen manipuleren.
 • De schietprincipes correct toepassen.
 • Doeltreffend leren schieten.
 • Leren (over)leven met een wapen in alle omstandigheden.

Fysieke conditie

Natuurlijk is het als militair belangrijk om over een goede fysieke conditie en voldoende uithoudingsvermogen te beschikken. Samen werken we hieraan tijdens diverse oefeningen en opdrachten.

Op het einde van je basisopleiding verwachten we van jou dat je:

 • 5 km kan lopen in 30 minuten (in sportkledij).
 • Side bridge links en rechts kan doen - minstens 1 minuut 15” (man) of 1 minuut (vrouw) voor de helft van de punten.
 • 50 m kan zwemmen zonder tijdslimiet (100m = 20/20).
 • Een mars van 15 km kan doen met lichte bepakking.

Spijtig genoeg zijn er in deze eerste weken al enkele kandidaten afgevallen.Voor sommigen is de aanpassing aan andere levensgewoonten een te grote verandering. Je moet je snel kunnen aanpassen.”

Militaire Initiatie Fase (MIF)

Wat houdt de Militaire Initiatiefase (MIF) in?

Om je te integreren in het militaire milieu, leren we je tijdens de MIF de nodige algemene kennis en technische vaardigheden aan. Bovendien gaat er tijdens je opleiding ook aandacht uit naar de ontwikkeling van de karaktereigenschappen en fysieke kwaliteiten die je nodig hebt als militair.

Hoe gaan we te werk?

Internaatsysteem

Tijdens je 10 weken durende basisopleiding verblijf je verplicht op internaat, telkens van zondag middernacht tot vrijdag 17.00 uur.

Beoordeling

Zowel je professionaliteit, je karakter als je fysiek spelen een rol in de beoordeling van toekomstige militairen.

Lessenpakket

Zoals eerder vermeld, krijg je zowel theorie als praktijk tijdens je basisopleiding. Op 10 weken tijd krijg je dus:

 • 97 uur theorie tijdens de diensturen.
 • 30 uur theorie na de diensturen.
 • 323 uur praktijk tijdens de diensturen, waaronder 2 oefeningen van telkens 3 dagen (van dinsdag tot donderdag) met overnachting op het militair oefenterrein.
 • 114 uur praktijk na de diensturen.

Wat houden deze lessen binnen de MIF in?

 • Individuele uitrusting
 • Reglementen
 • Dril
 • Recht der gewapende conflicten
 • Militaire veiligheid
 • Welzijn op het werk
 • Informatie over Syndicaten en Sociale Dienst
 • Kaartlezen
 • Explosive Risk Education
 • Milieu
 • Militaire waarden
 • Individuele tactiek
 • Chemisch, Biologisch, ROTA en Nucleair gevaar
 • Basis eerste zorgen
 • Tactical Combat Casualty Care
 • Schootsonderricht: FNC Basis (geweer)
 • Schootsonderricht: FNC Joint (geweer)
 • Schootsonderricht: Five Seven (pistool)
 • Schootssimulator en vuren reële dracht
 • Close Range Techniques Level 1
 • Mental Resilience Training
 • Marsen
 • Professionele beoordeling
 • Fysieke opvoeding en sport
 • Diversen

Module Force Protection (MFP)

Heb je je Militaire Initiatie Fase afgerond? Dan kan je jouw opleiding verderzetten met een Module Force Protection. Deze vorming neemt 2 weken in beslag en zal gegeven worden in de door jou gekozen eenheid.

Opgelet! Ben je kandidaat vrijwilliger voor de Medische component, de Luchtcomponent of voor de Genie, Logistieke of communicatie- en informatica systemen (CIS) eenheden van de Landcomponent, dan zal je deze module direct na de MIF-module volgen in het CBOS Noord.

Hoe gaan we te werk?

Internaatsysteem

Deze vorming vindt plaats in het internaat gedurende 2 weken van zondag middernacht tot vrijdag 17.00 u.

Lessenpakket

Starten doen we met theorie, die we daarna gaan toepassen in praktijkoefeningen. Tijdens deze twee weken krijg je dus:

 • 84 uren tijdens de diensturen.
 • 49 uren buiten de diensturen (’s avonds en ’s nachts).

Wat houden deze lessen binnen de module FP in?

 • Radio en radioprocedure
 • Tactiek
 • Schootsonderricht: herhaling
 • Kaartlezen
 • Fysieke opvoeding en sport
 • Tests
 • Examens
 • Administratie
 • Onderhoud bewapening en uitrusting
 • Karakteriële beoordeling
 • Feedback