Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over ons

De Koninklijke Militaire School (KMS)

Je kan aan de KMS een bachelor-, master- of doctoraatsdiploma behalen. Tijdens je opleiding ontvang je een salaris.

Welke richtingen kan je uit?

 1. Master in de Ingenieurswetenschappen (Polytechniek).

  • Afstudeerrichting Network Enabled Capability (NEC).
  • Afstudeerrichting Structure, Mobility and Propulsion (SMP).
 2. Master in de Sociale en Militaire Wetenschappen.Afstudeerrichting Security Studies for Defense (SSD).

  • Afstudeerrichting Security Studies for Defense (SSD).
  • Afstudeerrichting Defense and Security Technologies (DST).
  • Afstudeerrichting Management Science for Defense (MSD).
 3. Master in de Nautische Wetenschappen / Master in de Industriële Wetenschappen / Master in de Medische Wetenschappen /Piloot of luchtverkeersleider van het Hulpkader

  Deze opleidingen worden gegeven aan externe hogescholen en universiteiten. De studenten staan wel onder het beheer van de KMS.

  Om je studies bij ons aan te vatten, moet je slagen voor een toelatingsproef.

Faculteiten

Polytechniek

Ben je een technisch talent en wil je jezelf maximaal ontplooien? Dan is de Polytechnische Faculteit beslist iets voor jou. Via een vijf jaar durende vorming kan je er een Master in de Ingenieurswetenschappen behalen.

Al sinds 1834, toen onze school werd opgericht, leiden we gekwalificeerde ingenieurs op. En deze faculteit heet trouwens niet voor niets ‘Polytechniek’. Je krijgt er een polyvalente vorming, waardoor je niet alleen bijleert over je eigen vakgebied, maar ook problemen leert oplossen die buiten jouw specialiteit staan. De opleiding is onderverdeeld in:

 • Een bachelor van drie jaar die je volgt in je moedertaal.
 • Een master van twee jaar die je volgt in het Engels.

De faculteit bestaat uit zeven departementen:

 1. Wiskunde
 2. Fysica
 3. Chemie
 4. Wapensystemen en ballistiek
 5. Bouwkunde en materialen
 6. Mechanica
 7. Communicatie, informatie, systemen en sensoren

Tijdens je opleiding krijg je vooral les in de toegepaste wetenschappen, met extra nadruk op het militaire aspect.

In het eerste masterjaar kies je uit twee afstudeerrichtingen:

 1. Network Enabled Capability (NEC).
 2. Structure, Mobility and Propulsion (SMP) voor Land, Lucht of Marine.

In je laatste masterjaar lever je bovendien een afstudeerscriptie in.

Wat verwachten we aan het einde van de opleiding van jou?

 • Dat je de technologische noden van een missie kan inschatten.
 • Dat je deze noden kan omzetten naar concrete specificaties.
 • Dat je technologieën kan integreren in operationele protocollen.
 • Dat je openstaat voor aanvullende opleidingen in functie van de evoluerende behoeften van Defensie.

Ik koos voor deze opleiding omdat ik een avontuurlijk beroep wil uitoefenen waarmee ik de wereld kan ontdekken. Marineofficier is echt iets voor mij: je bent dan de leider van een schip, zijn bemanning en zijn wapensysteem. Tijdens mijn opleiding kreeg ik al de kans om de prachtige fjorden in Noorwegen en de middernachtzon in IJsland te bewonderen. Je wordt hier dan ook meteen ingezet in de verschillende teams van de Marine, waardoor je je werkgebied – de zee – snel leert kennen. En zo steek je ook veel op van ervaren rotten in het vak. Als student krijg je snel veel verantwoordelijkheden en train je zowel in een brugsimulator als aan boord. Dankzij de tussenstops kan je bovendien verschillende landen bezoeken en je toekomstige collega’s leren kennen. Want je mag niet vergeten dat het sociale aspect heel belangrijk is als je deel uitmaakt van een eenheid.”

Getuigenis van een student polytechniek (marine)

Sociale en Militaire Wetenschappen

De KMS biedt deze richting, die steevast bevelvoerders van topniveau voortbrengt, al sinds 1849 aan. Natuurlijk is de opleiding al enorm geëvolueerd. Bevelvoerders doen vandaag immers veel meer dan enkel bevelen geven. Zo moeten ze steeds openstaan voor veranderende omstandigheden en voortdurend alert en beschikbaar zijn.
Deze studies duren vier jaar en leveren je een masterdiploma in de Sociale en Militaire Wetenschappen op. De opleiding is onderverdeeld in:

 • Een bachelor van drie jaar die je volgt in je moedertaal.
 • Een master van één jaar die je volgt in het Engels.
De faculteit bestaat uit vier departementen:
 1. Gedragswetenschappen (recht, filosofie, psychologie, sociologie)
 2. Economie, management en leiderschap
 3. Conflictstudies (wereldgeschiedenis en -politiek)
 4. Operaties (geïntegreerd, land, lucht, marine, medisch)

Naast gedragswetenschappen krijg je ook militaire vakken (militaire technologie, krijgsgeschiedenis, leiderschap en defensieproblemen). Daar komen nog vakken bij zoals wiskunde, statistiek, informatica, economie en natuurlijk management.

Je bestudeert volgende gebieden:
 • De complexiteit van het leven in een gemeenschap, de oorsprong van actuele conflicten, management en leiderschap.
 • De middelen die je nodig hebt om een taak uit te voeren en de werkingsprincipes van wapensystemen.
In het masterjaar kies je uit een van de volgende afstudeerrichtingen:
 • Security Studies for Defense (SSD).
 • Management Science for Defense (MSD).
 • Defense and Security Technologies (DST).

In je laatste studiejaar lever je bovendien een afstudeerscriptie in.

Wat verwachten we aan het einde van de opleiding van jou?
 • Dat je hoogtechnologische wapensystemen doeltreffend en efficiënt kan beheren.
 • Dat je snel ingezet kan worden in een complexe, internationale context.

Mijn toekomst bij Defensie zie ik in de Medische Component. Die biedt medische ondersteuning tijdens militaire operaties, tijdens opleidingen en trainingen van het personeel en tijdens nationale hulpacties, bijvoorbeeld bij rampen. Mijn opleiding aan de KMS koppelt het militaire aspect aan het medische. Ik zal later medisch personeel - zoals artsen, apothekers, verpleegkundigen en paramedici - moeten kunnen aansturen. Een carrière die niet eenvoudig is, maar heel wat uitdagingen biedt.”

Getuigenis van een student sociale en militaire wetenschappen (medisch)

Lees verder

Wat leer je?