Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat leer je?

Aan de KMS leiden we je op tot officier. In die functie moet je mensen kunnen leiden, complexe situaties correct kunnen inschatten en snel de juiste beslissingen kunnen nemen.

Tijdens je opleiding verwerf je alle competenties, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om officier te worden. Dat gebeurt via vier pijlers: een academische, militaire en sportieve opleiding en een doorgedreven persoonlijkheidsvorming.

Deze combinatie maakt de opleiding aan de KMS uniek, maar zorgt er ook voor dat dit waarschijnlijk de meest veeleisende opleiding is in België. De voldoening en de fierheid die je zal voelen als je afstudeert, zullen dan ook met niets te vergelijken zijn.

Academische vorming

80% van je opleidingstijd

Het grootste deel van je tijd aan de KMS besteed je aan je academische vorming in de Polytechnische Faculteit (POL) en de Faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen (SSMW).

Ja, je leest het goed: je krijgt les vanuit de twee faculteiten, welke studierichting je ook gekozen hebt. Zo willen we je als student-officier beter voorbereiden op je toekomstige taken. Een kandidaat-ingenieur zal dus ook gevormd worden in bepaalde domeinen van de gedragswetenschappen. En een master in Sociale en Militaire Wetenschappen zal ook prat kunnen gaan op een stevige technische vorming.

Extra pluspunt: je krijgt de mogelijkheid om één of meerdere jaren van je opleiding in het andere taalstelsel te volgen, zodat je je kennis van de andere landstaal grondig bij kan schaven.

Militaire vorming

15 % van je opleidingstijd

Via de militaire opleiding, die gelijktijdig met de academische vorming loopt, verwerf je de noodzakelijke kennis voor de uitoefening van je bevelvoering.

Als alles goed gaat, evolueer je tijdens de opleiding tot een officier met de nodige menselijke en professionele competenties om een peloton te leiden in een tactisch kader en in wisselende omstandigheden.

En hoewel je militaire capaciteiten constant worden aangescherpt tijdens je verblijf aan de KMS, zal je militaire vorming vooral plaatsvinden tijdens kampperiodes in België of in het buitenland.

Wat leer je tijdens zo’n kampperiode?

 • Bevelvoering.
 • Overschrijdingstechnieken.
 • Schiettechnieken.
 • Overlevingstechnieken.

Wat verwachten we aan het einde van de militaire vorming van jou?

 • Dat je een groep militairen kan bevelen, leiden en controleren.
 • Dat je het materiaal, de bewapening en de beschikbare uitrusting correct kan gebruiken.
 • Dat je in staat bent om in stresserende omstandigheden te werken.

Fysieke vorming en sport

De sportieve vorming aan de KMS is een essentiële pijler om als toekomstig officier de juiste gedragscompetenties te ontwikkelen. Want tijdens het beoefenen van een sport wordt snel duidelijk of je gedisciplineerd traint, of je moeite doet om een doel te bereiken en of je voldoende moed hebt om hindernissen te overwinnen.

De vijf basisprincipes van de fysieke vorming

 1. Regelmaat en vooruitgang

  Elke week staat er vijf uur sport en lichamelijke opvoeding op je planning.

 2. Vervolmaking

  We moedigen je aan om buiten de voorziene uren (‘s avonds en in het weekend) verder te werken aan je conditie.

 3. Variatie

  We zorgen voor een evenwicht tussen individuele en collectieve sporten. De individuele sporten geven je de kans om jezelf beter te leren kennen en je karakter verder te ontwikkelen. Collectieve sporten ontwikkelen je competitiegeest en je groepsgeest.

 4. Begeleiding

  Een team van zo’n twintig monitoren staat je bij tijdens de sportsessies. Krijg je een onvoldoende, dan zorgt de cel sportbegeleiding voor extra trainingsessies en een individueel schema. Loop je een blessure op, dan staan de dokter en kinesist van de KMS voor je klaar.

 5. Specialisatie

  Scoor je goed op je jaarlijkse sportevaluaties, dan kan je met de hulp van een coach specialist worden in een bepaalde sportdiscipline.

Wat verwachten we aan het einde van de fysieke vorming van jou?

 • Dat je met een goede fysieke conditie ingezet kan worden in de eenheden van Defensie.
 • Dat je zin hebt om sport te blijven beoefenen.
 • Dat je meewerkt aan het positieve imago van de KMS door deel te nemen aan externe competities.
 • Dat je de leerkracht lichamelijke opvoeding kan helpen met zijn lessen in de eenheid.
 • Dat je dankzij de sportbeoefening karakterieel geschikt bent om aan de slag te gaan als officier.

Karaktervorming

100 % van je opleidingstijd

Tijdens je parcours aan de KMS werken we ook aan de persoonlijke eigenschappen die je nodig zal hebben in je toekomstige rol als leider. Dat doen we door je voortdurend in situaties te plaatsen waarbij je karakter op de proef gesteld en ontwikkeld wordt.

Wat verwachten we aan het einde van de karaktervorming van jou?

 • Dat je gelooft in waarden zoals eergevoel, zelfdiscipline, inzet, moed en respect.
 • Dat je zin voor initiatief toont en verantwoordelijk bent.
 • Dat je loyaliteit, solidariteit en integriteit hoog in het vaandel draagt.