Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat leer je?

Spreekt een functie als onderofficier of officier (mits je in het bezit bent van een bachelor- of masterdiploma) bij Defensie je aan? Dan kan je je aanmelden bij de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO).

Technisch of niet-technisch?

We maken een onderscheid tussen technische en niet-technische opleidingen.

  • De technische vorming start half augustus. Tijdens het eerste gedeelte van de opleiding vormt theorie de grootste hap uit het pakket, later krijg je meer praktijkgerichte lessen.
  • De niet-technische opleiding start in oktober en is een puur militaire vorming.

Technische opleidingen

  1. Technieken van het luchtmaterieel (AT)
    • Technicus vliegtuigelektronica
    • Technicus vliegtuigbewapening
    • Technicus vliegtuigmechanica
  2. Technieken van het grondmaterieel (GT*)
    • Technicus elektromechanica steunsystemen en infrastructuur
    • Technicus elektromechanica voertuigen

Voor de Marinecomponent leiden we vooral technici scheepsmechanica en technici scheepselektronica op.

Bij de Landcomponent kan je ook terecht voor een reeks technische functies:

Ground Technicus (GT*) Technicus wapensystemen elektronica HF en optronica

  • Technicus wapensystemen bewapening en optiek
  • Technicus elektromechanica steunsystemen en infrastructuur
  • Technicus elektromechanica voertuigen

* Voor de oriëntering GT (uitgezonderd Technicus wapensystemen electronica HF en optronica) volg je de opleiding (met uitzondering van de militaire opleiding) in het Competentiecentrum Steun in Doornik. Daarnaast kan je op de Campus Saffraanberg ook nog een reeks cursussen volgen in het kader van de oriënteringen “aeronautical operations”.

Is zo’n technische vorming helemaal jouw ding? Verdiep je al even in het volledige lessenpakket via onze website www.saffraanberg.be. Je krijgt er een uitgebreid overzicht van alle lessen en de bijbehorende specialisaties.

Om toegang te krijgen tot een bepaald onderdeel van de opleiding, word je mogelijk onderworpen aan bijkomende testen over je schoolkennis. Voor alle informatie en oefenvragen kan je terecht op de website of bij het informatiecentrum in jouw regio.

De schoolse opleiding in avionics duurt 10 maanden. Tijdens deze periode wordt het steeds duidelijker dat alle details belangrijk zijn, want in een vliegtuig kan één fout leiden tot een catastrofe. Je leert de werking kennen van verschillende systemen, van elektriciteit tot mechaniek, maar elektronica is voor de “avionieker” de hoofdzaak. Tijdens de lessen mechanica maak je kennis met de materialen en werktuigen waarmee je aan een vliegtuig kan sleutelen. Nadat je geslaagd bent voor deze opleiding, mag je een basis uitkiezen afhankelijk van het vliegtuig- of helikoptertype waaraan je wil werken. Vervolgens doe je stage op de vliegbasis en daarna kan je eindelijk met Defensie de wereld verkennen door op missie te gaan.”

Relaas van een kandidaat-vliegtuigelektronica

Niet-technische opleidingen

Hier kies je voor een puur militaire vorming en krijg je een waaier aan mogelijke oriëntaties aangeboden:

Gevechts(steun)functies bij de Landcomponent (infanterie, para, artillerie, genie)

Steunfuncties bij de Landcomponent (o.a. Communication and Information Systems, logistiek, administratie, kok)

Functies bij de Luchtcomponent (o.a. ground operations, administratie, kok)

Functies bij de Marinecomponent (o.a. dekpersoneel/detector, duiker-ontmijner, administratie, kok)

Functies bij de Medische Component (o.a. ambulancier)

Onderofficier aangeworven op basis van een diploma (bachelor of gelijkwaardig)

Ben je al in het bezit van een diploma (bachelor of gelijkwaardig)? Je kan kiezen uit een waaier van opleidingen:

Communicatie en informatie/Technicus ICT – Steun ICT (bachelor informatica)

Logistiek/Technicus Elektronica (bachelor elektronica)

Techniek vliegtuigen/Technicus Elektronica – Elektriciteit HF (bachelor elektronica)

Techniek vliegtuigen/Technicus vliegtuigmechanica (bachelor elektromechanica)

Control, Command & Communication/Technicus ICT (bachelor informatica)

Medisch steunpersoneel (bachelor in de medische elektronica)

Verpleegkundige (bachelor verpleegkunde)

Dierenartsassistent (bachelor in de agro- en biotechniek – specialiteit dierenzorg)

Biomedische laboratoriumtechnologie (bachelor in medische biologie)

Tijdens de verschillende modules ontwikkelt je persoonlijkheid zich en krijg je de nodige capaciteiten om je professionele vorming verder te zetten, tijdens je opleiding en je carrière bij Defensie.

Op onze website www.saffraanberg.be kom je te weten welke vakken per module van de vorming gegeven worden.

Militaire basisvorming

In de KSOO volg je een of meerdere modules van de militaire basisvorming. Deze opleiding bestaat uit een aantal theorielessen en enkele weken training, zowel binnen als buiten de Campus Saffraanberg. De school organiseert kampperiodes in Leopoldsburg, Brustem, Elsenborn, Marche-en-Famenne en Aarlen. Sommige cursussen volg je in één module, bij andere ga je achteraf nog dieper in op de leerstof met een vervolgmodule. Door deel te nemen aan de tests en examens neem je de leerstof goed op.

Tijdens elke module wordt er naast de specifieke vakken ook gewerkt aan de ontwikkeling van je karaktereigenschappen en fysieke conditie.

  1. Tijdens de Militaire Initiatiefase (MIF) leer je de initiële algemene kennis en technische vaardigheden om te integreren in het militaire milieu.

  2. Vorming Kader is een gemeenschappelijke module voor alle kandidaten officieren en onderofficieren die bezig zijn met hun basisopleiding in de Campus Saffraanberg. Tijdens deze module ontwikkel je verder de minimale benodigde militaire, fysieke en professionele vaardigheden. Deze capaciteiten zal je in de toekomst zeker en vast nodig hebben om je taken, in overeenstemming met je functie, uit te voeren en natuurlijk ook je verantwoordelijkheid op te nemen.

  3. Vorming Sectie (lange versie, afhankelijk van de gekozen functie/ specialiteit) zorgt ervoor dat je de algemene kennis nog zal uitdiepen. Op het einde van deze module zal je een eenheid ter grootte van een sectie (± 7 à 10 personen) kunnen bevelen.

  4. Vorming Peloton (*enkel voor de kandidaat-officieren van alle componenten die het lange vormingstraject volgen, afhankelijk van de gekozen functie of specialiteit). Hier gaat de opleiding nog een stapje verder om op het einde van de cursus een peloton (25 à 40 personen) te kunnen bevelen.

Tijdens de verschillende modules bouw je de nodige vaardigheden op om je professionele vorming verder te zetten en jouw integratie in de schoot van Defensie te verzekeren.

Wil je weten welke vakken er per module van de vorming gegeven worden, surf dan naar onze website www.saffraanberg.be.

Opleiding officier op basis van een master- of bachelordiploma

Ben je in het bezit van een master of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift? Dan kan je meteen starten met je opleiding als:

  • Officier generalist (zoals pelotonscommandant).
  • Officier specialist (bijvoorbeeld geneesheer, psycholoog, communicatiespecialist, jurist of informaticus).

Heb je een bachelor of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift? Dan kan je instappen voor de opleiding officier generalist (pelotonscommandant).

Afhankelijk van de functie waarvoor je aangeworven werd, zal je een militaire basisvorming krijgen op Campus Saffraanberg:

  • Volgens het lange traject voor officier generalist.
  • Volgens het korte traject voor officier specialist.

Voor meer informatie over dit type vorming kan je terecht in het informatiecentrum van je provincie.

Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS)

De Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS) bereidt je in één schooljaar voor op studies in de Koninklijke Militaire School, zowel voor de faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen (SSMW) als voor de Polytechnische faculteit (POL). De toelatingsvoorwaarden voor dit voorbereidend jaar kan je verkrijgen in het informatiecentrum in je regio.

Lessentabel VDKMS

  • Eerste landstaal
  • Tweede landstaal
  • Wiskunde
  • Engels
  • Geschiedenis (niet voor POL)
  • Fysica
  • Scheikunde (niet voor SSMW)
  • Actualiteiten
  • Lichamelijke opvoeding

Goed om te weten:

Je ontvangt tijdens je periode bij de VDKMS een soldij, een eindejaarspremie en vakantiegeld. Logement op internaat, maaltijden, uniform en alle studiekosten zijn gratis. Je ouders behouden het recht op kinderbijslag.

Lees verder

Jouw traject