Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over de Landcomponent

Een militair van de Landcomponent maakt het motto ‘With people, amongst people, for the people’ elke dag waar. Een landstrijder staat rechtstreeks in contact met de burgers en oog in oog met de vijand. Defensie stuurt permanent honderden militairen op missie voor buitenlandse opdrachten.

Militairen komen rechtstreeks in contact met de bevolking, gaan de confrontatie aan met de vijand en trachten elke taak tot een goed einde te brengen. Ze trainen elke dag om onze opdracht uit te voeren. Dat vereist flexibiliteit, karakter en doorzettingsvermogen plus een fysieke en mentale paraatheid: eigenschappen die onontbeerlijk zijn voor een militair van de Landcomponent.

Als je bij de Landcomponent werkt, kom je terecht in de grootste component van Defensie, met zo’n 12.000 manschappen in 35 eenheden.

Om altijd perfect en efficiënt te functioneren, investeert de Landcomponent in de vernieuwing van de voertuigen en in de optimalisatie van de professionele vormingen. Zo werkt de Gemotoriseerde Brigade voornamelijk met gepantserde wielvoertuigen of Armoured Infantry Vehicles (AIV). De militairen die instaan voor verkenning en inlichtingen, rekenen dan weer op de Pandur. Een voertuig dat door de verschillende eenheden met regelmaat wordt gebruikt, is tot slot de gepantserde jeep of Light Multi Role Vehicle (LMV).

De opdrachten van de Landcomponent zijn divers:

  • Verdediging van het nationaal grondgebied en het grondgebied van de (NAVO-)partners.
  • Vredesondersteunende of -opleggende operaties in een NAVO-, VN- of EU-kader.
  • Operationeel hoofdkwartier uitsturen om het bevel over een operationele sector te voeren gedurende 1 jaar.
  • Evacuatieopdrachten voor NEO (Non-Combattant Evacuation Operation) om landgenoten in het buitenland zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.
  • Hulp aan de samenleving in tijden van nood zoals overstromingen en noodweer.

Lees verder

Onze eenheden