Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onze eenheden

Command

Staf van de landcomponent

De staf van de Landcomponent is vergelijkbaar met een managementteam in een bedrijf. Dit operationeel commando van zo’n 150 militairen houdt het overzicht over de activiteiten van de Landcomponent. De verschillende stafsecties moeten ervoor zorgen dat de eenheden altijd voorbereid zijn om een opdracht uit te voeren. Ze plannen en coördineren dus de activiteiten en de trainingen van de verschillende eenheden. Daarnaast geven de stafsecties ook de nodige richtlijnen door aan de eenheden.

Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Evere

Combat

Gemotoriseerde brigade

De Gemotoriseerde Brigade beschikt over meer vuurkracht en een hogere beschermingsgraad dan het Special Operations Regiment. In deze brigade zijn er vijftien gevechtseenheden met zwaar bepantserde voertuigen. De Gemotoriseerde Brigade bestaat uit een hoofdkwartier in Leopoldsburg en Marche.en-Famenne en vijf manoeuvre-eenheden in Leopoldsburg, Marche-en-Famenne en Spa. Het is de grootste eenheid binnen de Landcomponent die permanent kan ingezet worden in operaties voor veiligheid en vrede. Nationaal én internationaal.

Het hoofdkwartier van de Gemotoriseerde Brigade is opgedeeld in een hoofdkwartier in Leopoldsburg en een in Marche-en-Famenne, waar ook de brigadecommandant zijn bureau heeft. Beide hoofdkwartieren adviseren de brigadecommandant, vormen de link tussen de eenheden van de brigade en organiseren de voorbereiding op en deelname aan binnen- en buitenlandse opdrachten.

Hoofdkwartier Gemotoriseerde Brigade

Het hoofdkwartier van de Gemotoriseerde Brigade is tweetalig en overziet de eenheden en het operationele commando. Hier wordt de brigadecommandant geadviseerd en worden de detachementen voorbereid voor buitenlandse opdrachten. Het hoofdkwartier is de schakel tussen gevechtseenheden, gevechtssteun en andere steuneenheden.

Kwartier Kamp Koning Albert, Chaussée de Liège 65, 6900 Marche-en-Famenne

Kwartier Leopold I, Koning Leopold I-laan, 3970 Leopoldsburg

1/3 Bataljon Lansiers

Het 1/3 Bataljon Lansiers in Marche-en-Famenne van ongeveer 400 manschappen is een Franstalige operationele gevechtseenheid. Dit bataljon staat altijd klaar om onder meer opdrachten onder de NAVO-, VN- of EU-vlag uit te voeren in binnen- en buitenland.

Kwartier Kamp Koning Albert, Chaussée de Liège 65, 6900 Marche-en-Famenne

Bataljon Ardense Jagers

We rekenen op de Ardense Jagers, oa. voor de bewaking van de veiligheid van het grondgebied en de hulpverlening bij rampen. Dit bataljon van 450 militairen is een Franstalige operationele gevechtseenheid die kan deelnemen aan VN- of NAVO-operaties, maar die ook in het binnenland kan worden ingezet.

Kwartier Kamp Koning Albert, Chaussée de Liège 65, 6900 Marche-en-Famenne

Bataljon Bevrijding – 5 Linie

Deze Nederlandstalige gevechtseenheid telt 550 militairen die onder meer de natie bijstaan bij rampen, terreurbestrijding en evacuatie van landgenoten uit crisisgebieden. Ook behoren opdrachten onder de vlag van de NAVO, de VN of de EU en internationale humanitaire noodhulp tot het takenpakket.

Kwartier Luitenant-Generaal Piron, Jacqueslaan, 3970 Leopoldsburg

Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers

De 400 militairen in dit Nederlandstalig bataljon bieden als gevechtseenheid onder meer bescherming in conflictzones. De meeste operaties gebeuren te voet, maar het Bataljon Carabiniers -Grenadiers beschikt ook over pantservoertuigen.

Kwartier Commandant SBH Van Dooren, Koning Leopold I Laan, 3970 Leopoldsburg

Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie

Als oudste eenheid van Defensie en met 650 militairen is deze Franstalige gevechtseenheid onder meer getraind in infanterietechnieken en om snel ingezet te worden bij opdrachten op land, op zee of in de lucht. Het bataljon ‘de Lignards’ kan ook deelnemen aan evacuatieopdrachten en reddingsoperaties op korte termijn en op verafgelegen terreinen.

Kwartier Luitenant-generaal Baron Jacques de Dixmude, Avenue du 12e Ligne Prince Léopold 1, 4900 Spa

Special Operations Regiment

Het Special Operations Regiment beschikt over een projecteerbare capaciteit, twee paracommandobataljons en de Special Forces. Zij kunnen zeer snel in actie komen. Ook zijn ze getraind om te werken op moeilijk terrein en in bewoond gebied, niet enkel nationaal maar ook internationaal.

Hoofdkwartier Special Operations Regiment

In het tweetalige hoofdkwartier wordt ervoor gezorgd dat de paraatheid, de activiteiten en de trainingen van de eenheden op punt blijven. Het hoofdkwartier is goed voor zo’n 140 militairen.

Kwartier Commandant de Hemptinne, Hertogstraat 184, 3001 Heverlee

2 Bataljon Commando’s

Het 2 Bataljon Commando’s met 650 militairen is een Franstalige paracommando-eenheid. De paracommando’s in deze eenheid zijn getraind om snel ingeschakeld te worden voor operaties op land, op zee of in de lucht.

Kwartier Onderluitenant Thibaut, Rue Joseph Durieux 80, 5020 Flawinne

3 Bataljon Parachutisten

Zo’n 650 militairen maken deel uit van het 3 Bataljon Parachutisten, een Nederlandstalige paracommando eenheid. Dankzij hun lichte uitrusting en intensieve training kunnen zij zeer snel optreden, zowel in eigen land als ver daarbuiten. Verder behoren mogelijke evacuaties van Europese onderdanen uit crisisgebieden en VN- of NAVO-operaties tot het takenpakket.

Kwartier Kapitein P. Gailly, Kaliebaan 30, 2460 Kasterlee

Special Forces Group

De Special Forces Group is een tweetalige eenheid bestaande uit hypergetrainde militairen die op elk moment en voor elke operatie kort en krachtig kunnen ingeschakeld worden. Op de eerste plaats observeert en informeert de Special Forces Group bij amfibie-, land- of luchtoperaties. Daarnaast leidt deze eenheid het veiligheidspersoneel van de Belgische ambassades in het buitenland op. De training en opleiding gebeurt in de eenheid zelf; leden worden intern Defensie gerekruteerd.

Kwartier Commandant de Hemptinne, Hertogstraat 184, 3001 Heverlee

Combat Support

Inlichtingen / Recce

Bataljon Jagers te Paard

675 van onze militairen leveren in deze tweetalige eenheid gevechtssteun door het verzamelen van inlichtingen, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering van operaties. Ze vergaren een maximum aan informatie over het terrein, de bevolking en de aanwezige partijen. Analisten bestuderen de vergaarde informatie vervolgens om meer inzicht te verwerven.

Kwartier Commandant de Hemptinne, Hertogstraat 184, 3001 Heverlee

Artillerie

Bataljon Artillerie

Het Bataljon Artillerie is gespecialiseerd in artillerievuren maar kan ook ingeschakeld worden voor bewakings- en steunopdrachten in binnen- en buitenland. Ook ondersteunt deze Nederlandstalige eenheid de gevechtseenheden met artillerievuur en waarnemingen. Het Bataljon Artillerie is goed voor zo’n 900 militairen, waarvan 10% paracommando’s.

Kwartier West, Kapellei 65, 2930 Brasschaat
Kwartier Kamp van Lombardsijde, Matrozenlaan 16, 8620 Nieuwpoort

Information Operations Group

Voor de ondersteuning van de gevechtseenheden op het gebied van de codinatie, analyse en communicatie met burgerinstanties rekent Defensie op de Information Operations Group. De 200 militairen uit deze tweetalige eenheid informeren vooral lokale bevolkingsgroepen tijdens operationele zendingen.

Kwartier Commandant de Hemptinne, Hertogstraat 184, 3001 Heverlee

Genie

De Genie is het technische wapen bij uitstek. Die werkt zowel ter ondersteuning van de brigades van de Landcomponent als van de overige eenheden van Defensie en hebben een uitgebreid en veelzijdig takenpakket. Genietroepen ruimen bijvoorbeeld mijnen, springstoffen en hindernissen op.

4 Bataljon Genie

Met 770 personeelsleden heeft het 4 Bataljon Genie diverse specialisaties op het vlak van medium- en lichte gevechts- en constructiegenie. In dit Franstalig bataljon zijn er naast het commando vier compagnies werkzaam: een compagnie gespecialiseerd in chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire ontsmetting, een compagnie gevechtsgenie, een compagnie lichte gevechtsgenie en een compagnie constructiegenie.

Kwartier Camp Adjudant Brasseur, Route Militaire, 4540 Amay

11 Bataljon Genie

Het 11 Bataljon Genie is een polyvalent geniebataljon, bestaande uit 600 militairen en 47 burgerambtenaren. Dit Nederlandstalig bataljon heeft, net als 4 Bataljon Genie, een uitgebreid takenpakket en bouwt onder meer bruggen, maakt explosieven onschadelijk en voert amfibische opdrachten uit. Het verschil met 4 Bataljon Genie is dat 11 Bataljon Genie geen CBRN-capaciteit heeft.

Kwartier 1e Luitenant V. Thoumsin, Kruibeeksesteenweg 159, 2070 Zwijndrecht

Combat Service Support

Logistiek

De logistieke medewerkers staan in voor de bevoorrading van brandstoffen, munitie, wisselstukken voor (voer)tuigen, kledij, uitrusting en eten en drinken. Daarnaast zorgen de logistieke medewerkers ook voor het onderhoud en de herstelling van voertuigen. Er zijn drie grote logistieke eenheden verspreid over België.

4 Bataljon Logistiek

Voor logistieke steun wordt gerekend op het 4 Bataljon Logistiek. Ze verzekeren onder meer het beheer en de levering van levensmiddelen, uitrusting, munitie en aardolieproducten. Verder staat dit Franstalig bataljon ook in voor de depannage, de inspectie en het onderhoud van voertuigen en wapens.

Kwartier Kamp Koning Albert, Chaussée de Liège 65, 6900 Marche-en-Famenne

18 Bataljon Logistiek

Dit Nederlandstalig bataljon van 500 militairen staat onder andere in voor de logistieke steun tijdens operaties in binnen- en buitenland, aan de eenheden zelf en bij rampen. Ze verdelen voeding, uitrusting, brandstof, munitie, wisselstukken, mobiele sanitaire installaties en ander materiaal.

Kwartier Leopld I, Koning Leopold I-laan, 3970 Leopoldsburg

29 Bataljon Logistiek

De 500 militairen van het 29 Bataljon Logistiek ondersteunen eenheden bij oefeningen, manoeuvres en operationele zendingen in binnen- en buitenland. Deze tweetalige eenheid staat in voor de munitiebevoorrading en -opslag voor alle eenheden van Defensie en voor de levering van velddiensten.

Kwartier Grobbendonk, Bevrijdingsstraat 31, 2280 Grobbendonk

Military Police Group

De eenheid Militaire Politie bestaat uit 200 militaire politieagenten, verdeeld over verschillende afdelingen. De Militaire Politie houdt toezicht op de militaire orde, controleert het militaire wegverkeer en voert beveiligingsopdrachten en escortes uit. De staf van de Military Police Group bevindt zich in Evere. De andere eenheden vind je terug in Nijvel, Marche-en-Famenne, Leopoldsburg en Lombardsijde.

Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Evere

Movement Control Group (MCG)

Deze 150-koppige tweetalige eenheid beschikt over de technische kennis en expertise voor het transport van personen, bevoorrading en materieel, zowel nationaal als internationaal. De Movement Control Group is tewerkgesteld op luchthavens, op verkeersassen, op laadkaaien van spoorwegen en in zeehavens. De MCG organiseert de militaire konvooien en coördineert het transport tussen de verschillende kazernes en het openbaar vervoer.

Kwartier Majoor Housiau, Martelaerenstraat 181, 1800 Vilvoorde (Peutie)

Transmissie

Binnen de Landcomponent zorgen drie groepen Communicatie- en Informatiesystemen (CIS) voor de noodzakelijke telefonie- en informaticanetwerken zodat eenheden hun opdrachten en taken kunnen uitvoeren.

4 Groep CIS

Deze Franstalige groep van zo’n 200 militairen wordt ter ondersteuning van onze eenheden ingezet bij buitenlandse opdrachten en trainingen met satelliet- of radioverbindingen, datanetwerken en andere tactische communicatiemiddelen.

Kwartier Kamp Koning Albert, Chaussée de Liège 65, 6900 Marche-en-Famenne

6 Groep CIS

6 Groep CIS staat als tweetalige eenheid met 350 militairen paraat voor binnen- en buitenlandse missies. Zo kunnen ze helpen bij de evacuatie van landgenoten, onderhouden ze de communicatienetwerken in kazernes en leveren ze satelliet- en radioverbinding bij allerlei operaties.

Kwartier Majoor Housiau, Martelaerenstraat 181, 1800 Vilvoorde (Peutie)

10 Groep CIS

Deze Nederlandstalige eenheid van bijna 200 militairen heeft onder meer als opdracht de buitenlandse operaties te ondersteunen met satelliet-, radio- en computernetwerken en ander tactisch communicatiemateriaal. De CIS levert bovendien communicatiemiddelen aan alle eenheden in Limburg en ondersteunt eenheden op oefening.

Kwartier Leopold I, Koning Leopold I-laan, 3970 Leopoldsburg

Andere eenheden

Field Accomodation Unit (FAU)

De Field Accommodation Unit (FAU) staat met 80 militairen in voor de infrastructuur van de detachementen tijdens buitenlandse operaties. De FAU staat als tweetalige eenheid in voor logement in containers of tenten met sanitair en elektriciteit.

Voor de Luchtcomponent biedt de FAU ook de mogelijkheid om te werken op vliegvelden die niet voldoende uitgerust zijn.

Luchtmachtbasis Colonel Charles Roman, Rue de la grande Leche, 1320 Beauvechain

Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO)

Ruim 300 militairen maken deel uit van DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen). Zo’n 200 medewerkers zijn gebrevetteerde ontmijners. We zetten de DOVO-eenheid onder meer in voor de opruiming en ontmanteling van munitie uit de wereldoorlogen. Ook wordt DOVO in België regelmatig ingezet voor het onschadelijk maken van verdachte pakketten. Om de snelheid van interventies te garanderen zijn er verschillende vestigingen in België: Oud-Heverlee, Poelkapelle en Zeebrugge.

Kwartier Meerdaalbos, Naamsesteenweg 100, 3050 Oud-Heverlee

Lees verder

Locaties eenheden