Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werken bij de Landcomponent

Een job bij de Landcomponent? Dat is kiezen voor operaties tussen de bevolking en op de grond, in eigen land of in verre oorden, van enkele weken tot maandenlang. Daarom verwachten we van jou veerkracht en volharding, zowel fysiek als mentaal. Elke functie vraagt een aantal specifieke capaciteiten. De mogelijkheden zijn enorm uitgebreid.

Je opdracht?

Je voorbereiden en trainen voor binnen- en buitenlandse opdrachten. Zo worden er militairen uitgestuurd voor coaching in Afghanistan, beveiliging in Mali, vormingen in Burundi en Irak … om maar enkele voorbeelden te geven.

Naast onze buitenlandse opdrachten focussen we ons in het binnenland op de hulp aan de natie en de steun aan de federale politie, onder meer door te patrouilleren in de Belgische straten (Operatie Vigilant Guardian).

Bij de Landcomponent vind je een uitgebreid aanbod aan jobs waarbij jouw kennis en vaardigheden van pas komen. Als soldaat begin je aan je carrière in het statuut Beperkte Duur Loopbaan, maar mits een goede houding en aanvaardbare resultaten kan je na verloop van enkele jaren overschakelen naar het statuut van beroepsmilitair. Het is belangrijk dat je je goed informeert over je toekomstig statuut indien je interesse hebt in een job bij de Landcomponent. Tijdens je carrière kan je jezelf trouwens nog bijschaven in andere domeinen in onze opleidings- en trainingscentra.

Voortdurende vorming

Start je jouw carrière bij de Landcomponent? Reken dan op een voortdurende kwalitatieve opleiding: van basisvorming tot bijscholingen en voortgezette vorming. Je kan bij ons getraind worden in gevechtstechnieken, tactiek, vuursteun, ontmijning, logistieke ondersteuning en communicatie. Je traint steeds specifiek op jouw functie, maar altijd in team. Samen garanderen jullie het slagen van de missie.

We leren je om op een professionele manier om te gaan met de zwaarst mogelijke omstandigheden, fysiek en mentaal. Voor elke operatie krijg je een aangepaste training van enkele maanden. De basisvaardigheden worden je tijdens je vorming aangeleerd en worden onderhouden gedurende je volledige carrière bij de Landcomponent.

Hoe bereiden we je voor op een militaire operatie?

  • Basisvaardigheden: fysieke conditie, schieten, EHBO, omgaan met explosieven, kennis Recht Gewapende Conflicten, enz.
  • Gezondheid en vaccinaties.
  • Specifieke training afhankelijk van de job ter plaatse, rekening houdend met realistische scenario’s en de socioculturele situatie van het land in kwestie.

Vrijwilliger, onderofficier of officier?

De drie categorieën van militairen (vrijwilliger, onderofficier en officier) hebben elk hun graden.

De officier kan je het beste vergelijken met een manager in een bedrijf. Hij of zij geeft leiding, maakt richtlijnen en bevelen over, coördineert maar heeft zelf ook zijn opdrachten. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de opdracht en staat steeds in voor zijn mensen.

De onderofficier vertaalt de bevelen van de officier naar de praktijk. Je kan hem vergelijken met een ploegbaas. Hij vormt als sectiecommandant de directe link met het personeel, geeft leiding en controleert. Hij is verantwoordelijk voor het materieel dat nodig is voor de uitvoering van opdrachten en taken. Als technicus of specialist stelt de onderofficier alles in het werk om zijn kennis, knowhow en ervaring aan zijn manschappen door te geven.

De vrijwilliger (of soldaat) is een onmisbare schakel bij iedere opdracht. Hij of zij voert de welomlijnde taken die zijn teamleider (de sectiecommandant) hem geeft en dit nauwgezet en met het nodige dynamisme. Hij zet de radertjes in werking.

Meer info en details zijn steeds te vinden op www.mil.be/jobs

Lees verder

Contact