Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marinecomponent

Met doeltreffende middelen, technologisch vooruitstrevend materieel en gemotiveerd en hoogopgeleid personeel vormt de Marine ontegensprekelijk een essentiële schakel binnen de Belgische Defensie. Dankzij de Marine wappert de Belgische vlag op alle wereldzeeën. Van onze territoriale wateren tot voorbij de Oostzee en de Indische Oceaan geven onze bemanningen blijk van doorgedreven competentie en polyvalentie aan boord van patrouillevaartuigen, mijnenjagers, steunschepen en fregatten.

Voortdurend bewijst de Marinecomponent zijn bekwaamheid. Heel wat Belgische marine-militairen werken bijvoorbeeld regelmatig mee aan internationale maritieme operaties. Zo speelden onze fregatten een belangrijke rol in de bescherming van handelsschepen tegen piraterij voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika en in de bestrijding van mensen- en wapensmokkel op de Middellandse Zee.

Daarenboven nemen onze Belgische mijnenjagers elk jaar deel aan ontmijningsoperatiecampagnes van de NAVO, in een internationaal eskader van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Ons devies ‘Non multa sed multum’ bevestigt het: niet kwantiteit, wel kwaliteit is essentieel.