Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over de Marinecomponent

Maritieme operaties

De 13 schepen van de Marinecomponent vervullen opdrachten voor de Belgische kust en ver daarbuiten.

Naast haar opdrachten in de Belgische territoriale wateren (zoals springstoffen op zee vernietigen, de Belgische territoriale wateren bewaken, mensen en schepen in nood helpen of redden, vervuiling opsporen, de politie en douane ondersteunen), nemen onze schepen ook regelmatig deel aan operaties of oefeningen van de NAVO, de VN of de EU. Denk maar aan mijnenbestrijding voor de Baltische kust, de jacht op piraterij rond de Hoorn van Afrika of de bestrijding van smokkel op de Middellandse Zee.

Daar bewijzen de fregatten, mijnenjagers en patrouillevaartuigen van de Marinecomponent dat ze betrouwbare partners zijn binnen multinationale eskaders op alle wereldzeeën.

Sophia

Aan Operatie Sophia nemen 25 Europese landen deel voor de EU.
EUNAVFOR MED wil zo het businessmodel van mensensmokkelaars ontwrichten door hun middelen te identificeren, in beslag te nemen en te vernietigen. Bovendien treden de schepen en vliegtuigen van Sophia op tegen wapensmokkel en trainen ze de Libische kustwacht.

Standing Nato Maritime Group 1

SNMG1 is een maritiem eskader dat behoort tot de snelle reactiemachten van de NAVO. Het bestaat uit 4 tot 6 fregatten en torpedobootjagers en 1 commandoschip. De Canadese, Nederlandse, Duitse en Amerikaanse marine leveren elk permanent 1 schip. De marines van België, Italië, Denemarken, Noorwegen, Polen, Portugal en Spanje vullen het eskader aan op regelmatige basis.

Standing Nato Mine Countermeasures Group 1 en 2

De SNMCMG is een interventievloot van mijnenjagers en -vegers die zeemijnen opsporen en onschadelijk maken. Elk jaar neemt een Belgisch marineschip deel aan deze operatie, voornamelijk in de Noord-Europese zeeën bij SNMCMG1, maar in principe kan het ook in meer zuidelijke wateren met SNMCMG2.

African Partnership Station

Dit opleidingsprogramma werd opgestart door de VS en maakt onder meer gebruik van ons commando- en steunschip Godetia om Afrikaanse marines op te leiden. Op die manier kunnen zij zich beter wapenen tegen piraterij, smokkel en zorgen voor veiligere territoriale wateren.

Over de vloot

A958 Zenobe Gramme

‘Quarendo invenies (Wie zoekt die vindt)’

De Zenobe Gramme is het enige zeilschip van de marine en doet dienst als school- en trainingsschip voor (onder)officieren. Het schip is bemand met 1 officier, 3 onderofficieren en 3 matrozen, en kan 10 leerlingen inschepen.

A960 Godetia

‘More majorum (Volgens de tradities van de voorouders)’

De Godetia vervult al 50 jaar onvermoeibaar tal van uiteenlopende missies. Op de eerste plaats als commando- en logistiek steunschip voor een vloot mijnenjagers, maar ook voor de opleiding van aspirant-zeelieden. Het schip, een echte ambassadeur waardig, vertegenwoordigt België ook in het buitenland, met in zijn scheepsruim heel vaak humanitaire goederen bestemd voor noodlijdende gebieden.

De bemanning bestaat uit 8 officieren, 29 onderofficieren en 55 vrijwilligers. Het schip kan plaats bieden aan een 40-tal leerlingen.

A962 Belgica

‘Pro scientia et mare (Voor de wetenschap en de zee)’

De A962 Belgica is een onderzoeksschip van de Belgische overheid dat toezicht houdt op de kwaliteit van het zeewater en wetenschappelijk onderzoek op zee verricht. Het lab aan boord verzamelt biologische, chemische, fysische en geologische gegevens over de fauna en flora in de Noordzee voor de Belgische universiteiten en overheidsinstellingen.

Aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek van de Vlaamse overheid verstrekt de Belgica belangrijke info over de stockramingen van commerciële vissoorten en menselijke verstoringen van het maritieme milieu. De bemanning van de Belgica bestaat uit 15 militairen die versterkt kunnen worden met 15 wetenschappers.

F930 Leopold I en F931 Louise-Marie

F930: ‘Audaces fortuna iuvat (Geluk is met de heldhaftigen)’

F931: ‘Ad augusta per angusta (Naar de triomf langs moeilijke wegen)’

De 2 multifunctionele fregatten van onze Marinecomponent worden ingezet voor vredesbewarende operaties binnen de snelle reactiemacht van de NAVO, vredesopleggende operaties, defensiediplomatie en collectieve verdediging van het land en de bondgenoten. 145 militairen bemannen elk schip: 15 officieren, 70 onderofficieren en 60 matrozen.

M916 BELLIS – M917 CROCUS – M921 LOBELIA – M923 NARCIS – M924 PRIMULA

Deze 5 mijnenjagers van de Belgische Marine hebben als hoofdopdracht de opsporing, identificatie en neutralisatie of vernietiging van explosieven en zeemijnen op de zeebodem en zwevend in het water.

Dit vindt plaats binnen en buiten onze zeegrenzen, om de NAVO-bond genoten te beschermen en de veiligheid te verzekeren van de scheepvaart in havens, op drukke vaarroutes en ankerplaatsen. Ze worden ook ingezet om nieuwe rekruten in een operationeel kader op te leiden en te trainen en voeren diplomatieke opdrachten uit om België te vertegenwoordigen. Elke mijnenjager wordt bemand door 36 militairen: 4 officieren, 15 onderofficieren en 17 matrozen.

P901 Castor & P902 Pollux

Onze patrouillevaartuigen Castor en Pollux staan dag en nacht paraat om de veiligheid op zee te garanderen. Hun bijdrage aan de modernisering van de bewakings- en interventiecapaciteit in de Belgische Exclusieve Economische Zone (EEZ) is van groot belang.

De Castor en Pollux worden – samen met andere kustwachtdepartementen – ook ingezet voor douanecontroles, politietaken, visserijwacht, pollutiebestrijding en reddings- of bijstandsoperaties op zee.