Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onze eenheden

Onze eenheden voor medische interventie (EMI)

Onze EMI’s bevinden zich op diverse locaties in België om onze eigen en de andere  componenten van Defensie te ondersteunen.

Militair Hospitaal Koningin Astrid

 1. 1 EMI

  Deze operationele eenheid in Lombardsijde voorziet medische steun aan Operaties en Training, in samenwerking met het MHKA (Militair Hospitaal Koningin Astrid).

  Dankzij 1 EMI staan de medische  operationele modules steeds klaar om op korte termijn in actie te schieten.  Met onmiddellijke inzetbaarheid verleent deze eenheid dus medische steun aan de Landcomponent, de Marinecomponent, de ontmijningsdienst DOVO en het Search en Rescue­team (SAR) bij onder meer  reddingsacties per helikopter.

 2. 2 EMI

  2 EMI heeft zowel een operationele als een territoriale opdracht. In Leopoldsburg staat deze eenheid voortdurend paraat voor buitenlandse operaties, hoofdzakelijk met  ambulanceploegen en de zogenaamde Rol 1, een soort rijdende verpleegpost.

  De Rol 1 bestaat uit 2 tenten, medische apparatuur en licht, vlot draagbaar materiaal. Met 1 set zijn 4 verschillende opstellingen mogelijk, met de focus op de aanpak van trauma en klassieke eerstelijnsgeneeskunde. Twee gepantserde ambulances – waarvan één dienstdoet als MUG – staan altijd klaar om patiënten naar de medische hulppost te brengen. In zo’n medische installatie op het terrein werkt telkens een team bestaande uit een spoedarts, een spoedverpleegkundige en een ambulancier.

  Wat de territoriale opdracht betreft, levert 2 EMI medische steun én medisch materiaal aan haar klanteenheden, voornamelijk in de provincies Antwerpen en Limburg. De vaste installaties voor medische steun bevinden zich in Leopoldsburg, Brasschaat, Sint­-Truiden en Kleine­-Brogel. Hier bieden we eerstelijnsgezondheidszorg aan het personeel van Defensie. Er is een urgentiedienst met ziekenwagens en medische steun voor de schiet­ en oefenkampen in de regio.

  Tot slot adviseert en ondersteunt 2 EMI de Diergeneeskundige dienst op het vlak van hygiëne, ongediertebestrijding en voedselveiligheid in eigen land en tijdens  buitenlandse opdrachten.

 3. 3 EMI

  Deze Franstalige medische eenheid in Marche-­en-­Famenne biedt steun aan de eveneens Franstalige gevechtseenheden van de Landcomponent.  3 EMI staat militaire eenheden bij  tijdens gevechtsoefeningen en  trainingen met een team bestaande uit onder meer artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen,  kinesitherapeuten, ambulanciers en zelfs veeartsen.

  Ook territoriale steun wordt door hen verzekerd, met medische installaties in Marche­-en-­Famenne, Amay, Elsenborn en Lagland voor de  personeelsleden van Defensie.

 4. 4 EMI

  4 EMI in Peutie nabij Brussel is een tweetalige eenheid binnen de Medische component. De personeelsleden van deze eenheid vervullen op een efficiënte  en correcte manier een heleboel opdrachten, waaronder:

  • Medische steun bij de evacuatie van Belgische staatsburgers die zich tijdens  de uitvoering van hun buitenlandse missie in problemen bevinden.
   Het kan dan bijvoorbeeld gaan om problemen van politieke aard waarbij  de Belgen (en hun families) in kwestie naar eigen land moeten terug keren. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de Luchtcomponent.
  • Medische steun aan de paracommando-eenheden en Special Forces.
   We beschikken over medisch personeel specifiek voor deze opdrachten,  dat dezelfde brevetten bezit als de elitetroepen en zelfs samen met  hen traint.
  • Hulp bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire aanvallen.4 EMI heeft de nodige operationele modules en expertise om de  operationele ontsmettingsmodules te beheren, bewaren en  onder houden.
  • Gespecialiseerde militaire eerstelijnszorg op maat om het inzetbaar  personeel fysiek en mentaal op peil te houden.
 5. 5 EMI

  5 EMI staat in voor medische steun bij operaties en verzekert samen met de  andere EMI’s en het Militair Hospitaal Koningin Astrid de territoriale  medische steun. Deze eenheid levert medische steun aan de luchtmachtbasissen van Florennes en Beauchevain. Hiertoe behoort ook de 1e Wing van de Luchtcomponent, die over helikopters beschikt om patiënten snel te vervoeren.

  De eenheid fungeert als competentiecentrum voor de vorming hygiëne en de aanwending van chemische middelen om levende organismen te doden binnen Defensie. Bij hygiëne gaat het dan vooral om het uitvoeren van inspecties in  de horeca en de controle van de kwaliteit van het water in de verschillende  militaire kwartieren van Defensie.

  5 EMI wordt trouwens ook ingezet voor ontsmettingsopdrachten, namelijk insecten verdelging en knaagdierenbestrijding.

  Verder is deze eenheid erkend als farmaceutische groothandel voor Defensie en staat ze in voor de fabricatie en verdeling van typische operationele geneesmiddelen en sets. We rekenen dus op 5 EMI voor de bevoorrading van geneeskundige producten voor de medische keten en de steun aan de operaties.