Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over de Medische Component

De hoofdopdracht van de Medische Component is de medische ondersteuning tijdens alle operaties van Defensie. Op elke plek waar er Belgische militairen actief zijn, vind je dus leden van onze component.

De opdracht van het medisch personeel ter plaatse bestaat erin een zo volledige en snel mogelijke dienstverlening te bieden. Op die manier wordt de impact van de opdrachten op de gezondheid van de zieke of gewonde militair tot een minimum beperkt. Daarnaast staan wij ook in voor de gezondheidscontrole. Voordat een militair op missie vertrekt, gaan wij na of hij of zij medisch geschikt is om de voorziene opdracht uit te voeren.

Onze Medische Component biedt logischerwijze een aanvulling op de civiele geneeskunde, aangezien het specifieke medische hulp voor militairen betreft. Het gaat dan zowel over eerstelijnsgeneeskunde als gespecialiseerde domeinen van de ziekenhuisgeneeskunde. Bij ons ligt de nadruk voornamelijk op de zogenaamde ‘prehospitaal-zorgverstrekking’. De meeste militaire operaties vinden immers plaats in afgelegen gebieden met slechts karige gezondheidsinfrastructuur.

Het competentiecentrum van de Medische component (CC MED)

Deze eenheid is hoofdzakelijk gesitueerd in Neder­-Over-­Heembeek. De naam alleen al vertelt je waar het in deze eenheid om draait. Hier worden namelijk de meer gespecialiseerde competenties ­ die je nodig hebt om je job als medisch ondersteunend personeel goed uit te kunnen voeren ­ aangeleerd.

Het competentiecentrum streeft ernaar de drijvende kracht te zijn met betrekking tot professionele vormingen in het medisch­militair domein en wil erkend worden voor zijn expertise en competenties.

Zij realiseren dit door het personeel kwaliteitsvolle en doelgerichte vormingen binnen hun competentiedomein te verstrekken.

Volgende cursussen worden er op regelmatige basis aangeboden:

  • Aidman (lid van een militaire ploeg die extra wordt opgeleid in eerste hulp).
  • Tactical Combat Casualty Care (eerste hulp bij “ongevallen” in gevechtsomstandigheden).
  • Ambulancier.
  • Specialisatieopleiding binnen de Medische Component voor  vrijwilliger, onderofficier en officier in operaties.
  • Verpleegkundige op zending.
  • Grimage (technieken om verwondingen te simuleren).
  • Luchtvaartfysiologie.
  • En nog vele andere cursussen.

Waar vind je ons personeel in België?

Antwerpen

1. Trainingscentrum commando’s

Brussel Hoofdstad

3. Koninklijke Militaire School
4. Evere
5. Neder-Over-Heembeek

Luik

5. Amay
6. Elsenborn

Limburg

7. Kleine-Brogel
8. Leopoldsburg
9. Saffraanberg

Luxemburg

10. Marche-en-Famenne

Namen

11. Florennes
12. Marche-Les-Dames

Vlaams-Brabant

13. Meerdaal
14. Melsbroek
15. Peutie
16. Schaffen

Waals-Brabant

17. Bevekom
18. Nijvel

West-Vlaanderen

19. Brugge
20. Koksijde
21. Lombardsijde
22. Zeebrugge

Lees verder

Onze eenheden